1631303 บริการอ้างอิงและสารสนเทศ
Reference and Information Services

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2543
3 (2-2)

โรงเรียนวาสุเทวี

แนะนำห้องสมุด

โรงเรียนวาสุเทวี เปิดสอนระดับอนุบาล1 - มัธยม 3 เปิดสอนตั้งแต่ปี 2500 ดำเนินงานโดยคณะนักบวชหญิง คณะอุร์สุลิน เป็นโรงเรียนหญิงประเภทไป - กลับ เปิดสอนวิชาพื้นฐานต่าง ๆ การจัดตั้งห้องสมุด เปิดให้บริการตั้งแต่แรกเปิดโรงเรียน ที่ชั้น 2 ตึกอัจฉรามัย (ชื่อเดิม)

โดยหนังสือให้บริการประเภท

 • หนังสือประกอบการเรียนวิชาต่าง ๆ
 • หนังสืออ่านนอกเวลา
 • นิตยสาร วารสาร นวนิยาย
 • หนังสือคู่มือครู หนังสืออ้างอิง ฯลฯ
 • และสื่อประเภท แผนที่ ลูกโลก

  โดยแบ่งส่วนต่าง ๆ ของห้องสมุดเป็น

 • ส่วนที่ 1 ส่วนสอบถาม ประกอบด้วย โต๊ะบรรณารักษ์ ตู้บัตรรายการ
 • ส่วนที่ 2 เป็นชั้นหนังสือต่าง ๆ แยกเป็นหมวดหมู่
 • ส่วนที่ 3 โต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ
 • ส่วนที่ 4 ส่วนของ วีดีโอ มีพื้นที่ว่างสำหรับนั่งดู
 • ในปี 2529 ย้ายห้องสมุดชั่วคราวเพื่อปรับปรุง ไว้ที่ชั้นล่าง ตึกวาสุเทวี (ชื่อเดิม) เป็นห้องไม่กว้างนัก มีหนังสือประกอบการเรียนและค้นคว้าในวิชาต่าง ๆ แบ่งส่วนต่าง ๆ ของห้องสมุด เป็น 2 ส่วน คือ

 • มุมหนังสือ
 • มุมสำหรับอ่านหนังสือ ซึ่งมีโต๊ะบรรณารักษ์อยู่ด้วย
 • ในปี 2530 ได้ย้ายห้องสมุดไปยังที่เดิม การให้บริการอยู่ในรูปแบบเดิม และแยกหนังสือที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ป.1 - ป.4 ออก เปิดไปให้บริการที่ชั้น 2 ตึกธัมมกัญญา เป็นห้องโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก จัดมุมไว้ดังนี้

 • มุมหนังสือ
 • มุมทำการบ้าน
 • มุมบรรณารักษ์

 • ซึ่งในห้องสมุดประถมมีหนังสือเรียน หนังสือนิทาน การ์ตูน และหนังสือครู ให้บริการ

  ปี 2540 ย้ายห้องสมุดทั้งระดับมัธยมและประถมไปอยู่ที่ ตึกอุร์สุลานารี ชั้น 2 โดยแบ่งห้องสมุดมัธยม ป.5 - ม.3 และห้องสมุดประถม ป.1 - ป.4

  ห้องสมุดมัธยม

 • บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่
  • บรรณารักษ์ 1 คน
   เจ้าหน้าที่ 2 คน
 • การจัดห้องสมุด

 • รูปแบบการจัดห้องสมุดแบ่งเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย
   1. มุมบรรณารักษ์
    โต๊ะบรรณารักษ์
    โต๊ะยืม คืน
    โต๊ะเจ้าหน้าที่จดสถิติการใช้บริการ

   2. มุมหนังสือครู
    ตู้หนังสือครู
    โต๊ะอ่านหนังสือ

   3. มุมนิตยสาร , วารสาร
    ชั้นวางนิตยสาร , วารสาร แยกตามชื่อ

   4. มุมหนังสือ
    ชั้นหนังสือ จัดวางเป็นหมวด ๆ ที่สันหนังสือติดเทปกาวแยกเป็นสี ๆ ตามหมวดหนังสือ

   5. มุมอ่านหนังสือ
    จัดโต๊ะสำหรับให้อ่านหนังสือ อยู่ใกล้หน้าต่าง มีแสงสว่างส่อง

   6. มุมโสต
    มี วีดีโอ , โทรทัศน์ , วิทยุ (ต้องแจ้งเจ้าหน้าก่อน)

   หนังสืออ้างอิงของห้องสมุด มีแต่หนังสืออ้างอิงประเภทพจนานุกรม สารานุกรม เท่านั้น ส่วน CD-ROM ไม่มีให้บริการ

  • เวลาให้บริการ
   จันทร์ - ศุกร์ เวลา 7.00 - 15.00 น.

  • วัสดุตีพิมพ์
   1. หนังสือ
   2. วารสาร
   3. หนังสือพิมพ์
   4. จุลสาร
   5. แผนที่,รูปภาพ
  • วัสดุไม่ตีพิมพ์
   1. แถบวีดีทัศน์
   2. แถบบันทึกเสียง


  • การบริการของบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่

  • บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่จะตอบข้อสงสัยของผู้ใช้บริการ ถ้ามีผู้ใช้บริการที่ต้องการหาหนังสือก็แนะนำให้ไปหาที่ตู้ใด หรือถ้าผู้ใช้บริการหาไม่พบก็จะนำไปช่วยหา หรือถ้าในห้องสมุดไม่มีเรื่องนั้นก็จะแนะนำหนังสืออื่นที่เนื้อหาคล้ายกัน
  • บริการยืม - คืน

  • การยืม - คืนหนังสือ ด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเริ่มใช้ใน ปีการศึกษา 2543 มีการจัดทำทะเบียนหนังสือใส่ในคอมพิวเตอร์ และมีบาร์โค้ดให้กับหนังสือที่ลงทะเบียนแล้ว
   ผู้ใช้บริการจะยืมหนังสือก็ให้นำบัตรประจำตัวนักเรียน และหนังสือให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ เวลาคืนก็เช่นเดียวกัน
   การคืนหนังสือจะต้องคืนภายในสัปดาห์ ยืมครั้งละ 3 เล่ม

   ห้องสมุดประถม

  • บรรณารักษ์ 1 คน
  • การจัดห้องสมุด

  • รูปแบบการจัดห้องสมุด แบ่งเป็น 3 ส่วน
  • มุมบรรณารักษ์
  • มุมหนังสือ
  • มุม วีดีโอ

  • พื้นที่ตรงกลางจัดไว้ให้เด็กทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น อ่านหนังสือ หรือทำการบ้าน

   แนวทางการจัดห้องสมุดในอนาคต

   ขณะนี้ในห้องสมุดได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน ซึ่งเป็นพื้นฐานการใช้เทคโนโลยี ฉะนั้นในอนาคตอาจจะมีบริการต่าง ๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น บริการตอบคำถามโดยที่ผู้ใช้บริการอยากทราบเรื่องอะไร แทนที่จะถามบรรณารักษ์ ก็ใช้คอมพิวเตอร์แทน หรืออยากหาเนื้อหาเรื่องอะไรก็อาจมีการจัดทำเนื้อหาต่าง ๆ ใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ แล้วผู้ใช้บริการก็เข้าไปค้นหาได้ หรือเปิดให้บริการ ค้นคว้าด้วยอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะได้ข้อมูลก็รูปแบบหนึ่ง หรืออาจให้บริการของห้องสมุดขึ้นเว็บ มีบริการต่าง ๆ ที่ห้องสมุดให้บริการได้ให้ผู้ใช้บริการ หาได้โดยไม่ต้องอยู่ที่ห้องสมุดก็ได้

   จัดทำโดย
   น.ส. อัจฉรา เทวาฤทธิ์ รหัส 430094015

   หน้าสารบัญ