หน้าหลัก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประวัติสำนักงานบัณฑิต
ระเบียบ ข้อบังคับ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาการบริหารการศึกษา
บุคลากรสำนักงานบัณฑิต
ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั่วไป
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
บริการของเรา
กระดานข่าว ถาม-ตอบ
ดาวน์โหลด (Intranet)
ตารางเรียน/ปฏิทิน
แบบฟอร์ม/คำร้อง/รายชื่อ
เอกสารเผยแพร่
ภาพกิจกรรม
งานประกันคุณภาพภายใน
เว็บ Blog ดุษฎีบัณฑิต
สืบค้นวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ นศ./อาจารย์
Digital Collection
ฐานข้อมูลงานวิจัย สวทช.
วิทยานิพนธ์ไทย
มรภ.กาญจนบุรี
ม.เทคโนฯสุรนารี
ม.รามคำแหง
ม.ขอนแก่น
มรภ.กาญจนบุรี
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
กระจายข่าวสาร
หน้าหลัก arrow มรภ.กาญจนบุรี arrow สาขาการบริหารการศึกษา

สาขาการบริหารการศึกษา
*การศึกษาการบริหารงานวิชาการโดยใช้วงจรคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา... PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย 2548.ทักษิณ อารยะจารุ   

ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์
สาขาการบริหารการศึกษา
ผู้วิจัยทักษิณ อารยะจารุ
ปี พ.ศ.2548
ชื่อเรื่อง
การศึกษาการบริหารงานวิชาการโดยใช้วงจรคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการผศ.ดร.วัชรี ชูชาติ
บทคัดย่อไทย  อังกฤษ*บทบาทของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการที่ปฏิบัติจริง และบทบาทที่คาดหวังตามแนวการปฏิรูป... PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย 2548.นิภา น้ำแก้ว   

ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์
สาขาการบริหารการศึกษา
ผู้วิจัยนิภา น้ำแก้ว
ปี พ.ศ.2548
ชื่อเรื่อง
บทบาทของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการที่ปฏิบัติจริง และบทบาทที่คาดหวังตามแนวการปฏิรูป
การศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการ
และครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ประธานกรรมการดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์
บทคัดย่อไทย  อังกฤษ*ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจของครู... PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย 2548.บุญรอด พลเสน   

ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์
สาขาการบริหารการศึกษา
ผู้วิจัยบุญรอด พลเสน
ปี พ.ศ.2548
ชื่อเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจของครู
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการดร.รังรอง งามศิริ
บทคัดย่อไทย  อังกฤษ*การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาด้านการปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา... PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย 2548.บุณฑริกา พงษ์พยัคเลิศ   

ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์
สาขาการบริหารการศึกษา
ผู้วิจัยบุณฑริกา พงษ์พยัคเลิศ
ปี พ.ศ.2548
ชื่อเรื่อง
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาด้านการปฏิรูปหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1 - 2
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการผศ.อดุลย์ เพียรเสมอ
บทคัดย่อไทย  อังกฤษ*การมีส่วนร่วมของครูในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน... PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย 2548.ประสาร แบงเพชร   

ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์
สาขาการบริหารการศึกษา
ผู้วิจัยประสาร แบงเพชร
ปี พ.ศ.2548
ชื่อเรื่อง
การมีส่วนร่วมของครูในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการผศ.สุภาเพ็ญ จริยะเศรษฐ์
บทคัดย่อไทย  อังกฤษ<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 55 - 63 จาก 106
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3453-4017,0-3463-3227-30 ต่อ 227