Faculty of Management Sciences

jQuery Mobile

Menu


  เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 1 ต.ค. - 17 ธ.ค. 60 
 ((รายละเอียด))

ผู้เขียน : admin01 วันที่ :2017-10-04 20:13:15 แก้ไชวันที่ : 2017-10-04 20:22:32